Svaz výrobců mléka a.s.

Svaz výrobců mléka vznikl v roce 1993. Jsme odbytová organizace v Olomouckém kraji, která byla založena zemědělci, zejména z důvodu optimalizace obchodu v oblasti syrového kravského mléka. V praxi to znamená výkup syrového mléka přímo od zemědělce a jeho následný prodej zpracovatelským podnikům v České republice i v zahraničí. Sdružujeme zemědělské podniky z oblasti Šumperska, Prostějovska a východních Čech. Naši společnost vedou ředitelé a členové představenstev největších podniků sdružených ve Svazu výrobců mléka a.s. K datu 01.04.2015 jsme byli registrováni jako první kupující v odvětví mléka a mléčných výrobků podle § 2 odst. 3 nařízení a v souladu s čl. 151 nařízení Evropského parlamentu a Rady a v listopadu roku 2016 jsme byli uznáni za organizaci producentů.